iRFC B.V. levert consultancy en adviesdiensten, proces- / projectmanagement services op het gebied van vastgoed, (ver)bouw, Facilitair hard-services, beheer en onderhoud en werkplek oplossingen.

 
 
 
 
 
 

Property

Onze projectmanagers hebben ervaring met verschillende aspecten van vastgoed management. Zij kunnen gebouw eigenaren, kopers en of huurders bijstaan met passend advies en onafhankelijk van bijvoorbeeld makelaars opereren. Goed vastgoed advies kan toekomstige eigenaren en of huurders behoeden voor grote onkostenposten in een later stadium.

Facility

Onze projectmanagers hebben ruime ervaring met Facility management (zowel soft- als hardservices), en weten hoe zij de facilitaire dienstverlening optimaal kunnen inrichten. Diensten en adviezen op het gebied van gebouwbeheer en onderhoud zijn daar een integraal onderdeel van, alsmede het sturen op passend conditiebehoud van het vastgoed d.m.v. het toepassen van een adequaat Meer-Jaren-Onderhoudsplan.

Construction

Onze projectmanagers hebben allen een bouwtechnische opleiding genoten op HBO niveau en hebben hun sporen verdiend binnen de architecten- en ingenieursbureau wereld. Het op een hoogwaardig niveau managen van (ver)bouw-,  renovatie- en sloopprojecten,  is dan ook vanzelfsprekend binnen onze dienstverlening.

Workplace

Werkplek en inrichting is tegenwoordig een hot topic voor zowel de medewerkers als het management van bedrijven. Open space versus cellenkantoren; juiste klimaatbeheersing en omgevingsgeluid zijn van groot belang voor de beleving en leefbaarheid binnen de werkruimte. Het op de juiste wijze adviseren en inrichting van kantoor en werkplek wordt door onze projectmanagers uiterst serieus genomen en de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van werkplek en omgeving wordt door ons nauwgezet gevolgd.

Waarom een onafhankelijke externe projectmanager inhuren?

Gebouw eigenaren die starten met een (ver)bouw project, inrichting of verhuisproject (en menen dat dit intern gemanaged kan worden), komen er vaak al snel achter dat men toch niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikt, of dat het project complexer is dan men dacht. Het overschatten van de eigen capaciteiten zal dan ook veelal leiden tot aanzienlijke vertragingen en extra (onvoorziene) kosten waardoor men de controle verliest over het gehele project, met alle gevolgen van dien.

Een onafhankelijke externe projectmanager zorgt voor expertise en kennis binnen het project en neemt eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het projectresultaat. Een ervaren projectmanager plant, budgetteert, organiseert en stuurt op de juiste kwaliteit welke past bij de vraag van de opdrachtgever. De projectmanager bewaakt het process op de 6 hoofdpijlers Kwaliteit, Geld, Tijd, Organisatie, Informatie en Risico Management, kort samengevat als KGTOIR.

De projectmanager moet beschikken over voldoende skills op het gebied van communicatie en planning, behoud helikopterview, maar heeft wel aandacht voor de details en zal tactvol omgaan met zijn stakeholders en de invloed van allen op het proces en het resultaat.

Het is van groot belang dat de projectmanager zo vroeg mogelijk in het gehele proces betrokken wordt, zodat hij zijn kennis en expertise kan aanwenden om het project vanaf het begin goed te organiseren. Slechts dan is er een grote kans dat het project zonder al teveel onvoorziene omstandigheden en met goed resultaat kan worden afgerond.

Onze visie op de toekomst van de vastgoed life-cycle.

Hoe denken wij over de volgende zaken:

Er is in grote mate een tekort aan personeel in de bouw en toeleverende bedrijven. Gaan wij nog mensen vinden en dan opleiden tot ambachtslieden? of gaan wij innoveren in de bouw en zorgen dat automatisering en technologie een groot deel van de handmatige taken op de bouwplaats overneemt de komende jaren?. Zoals ze dit nu al gaan doen in bijvoorbeeld Singapore!
Hoe denken wij over 3D Printen, prefabriceren van hele gebouwdelen zoals in de Scheepsbouw of autobranche gebeurd? In Dubai wordt binnenkort de eerste wolkenkrabber geprint!
Kunnen we BIM (3D) in al zijn aspecten eenvoudig doortrekken door de gehele levensduur van het vastgoed. Dus ook gebruiken in beheer en onderhoud, voor facilitaire zaken, voor het vastleggen van bouw- en vastgoed dossiers (Wet op de kwaliteitsborging in de bouw), voor compliance zaken zoals brandveiligheid en legionella en bij sloop en asbest?
Welke stappen komen er na BIM 3D?, in het buitenland praat men al over 4D t/m 10D
Hoe kijken wij tegen de z.g. ketensamenwerking in de bouw, of liever gezegd integrale samenwerking, en dan vervolgens ketensamenwerking over de vastgoed life-cycle?
Wat vinden wij van de huidige manier van marktbenadering, het aanbesteden en het integraal wegzetten van hele projecten bij (bouwkundige)aannemers (de AUV-GC Projecten)?
Onze huidige regelgeving op het gebied van aanbesteden is louter gebaseerd op wantrouwen. Willen wij een goed werkend vastgoed en bouwproces realiseren en dat in combinatie met lagere kosten en transparantie dan zal de manier van aanbesteden en marktbenadering drastisch moeten veranderen. Veranderen naar het samenwerken op basis van vertrouwen en transparantie!
Hoe zien wij ontwikkelingen in de bouw en facilitair op het gebied van Internet of Things (IoT) en Sensor technologie, Domotica en Robotica?
Wat betekend de verregaande automatisering en digitalisering op het gebied van veiligheid en beveiliging. Wordt het niet tijd dat ieder zichzelf respecterend bedrijf een z.g. Security Officer in dienst neemt, die onder de directie waakt over bedrijfsinformatie, netwerken en systemen?
Hoe kunnen we in het vastgoed proces kosten besparen door het elimineren van dubbele werkzaamheden, het opnieuw uitvinden van het wiel en de verregaande faalkosten zowel in de bouw als in beheer en onderhoud?
Welke rol kan een Blockchain (of daarvan afgeleid systeem) ervoor zorgen dat alle contractuele processen en de daaropvolgende transacties volledig transparant worden afgehandeld en dan ook nog eens volledig gedocumenteerd als financiële trail valideerbaar en auditeerbaar is. Hoe kunnen we binnen de vastgoedsector, de bouwsector, de onderhoudssector, de facilitaire bedrijven etc. gebruik gaan maken van z.g. Smartcontracts?
Circulair bouwen vraagt om een volledig geïntegreerd vastgoed proces. Wij kunnen uitleggen hoe dat ingepast kan worden in een Digitaal vastgoed management proces!.

- - - - # - - - -

In onderstaande procesplaat leggen wij schematisch uit hoe wij BIM in combinatie met bijvoorbeeld een Blockchain zien als volledig digitaal proces en gebouw dossier over alle fasen van het vastgoed. Wij komen graag bij u (onze opdrachtgever) langs om uitleg te geven hoe wij dit zien. Waar met name voor de opdrachtgevers de veranderpunten liggen en wat dat mogelijk aan besparingen kan opleveren, mits uiteraard goed doorgevoerd. Voor meer informatie kunt u volledig vrijblijvend Contact met ons opnemen.

iRFC B.V. | Copyright & Algemene voorwaarden 2017

Contact

Ravelstraat 2
2901 EH Capelle aan den IJssel
The Netherlands
www.irfc.nl

Menu